ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

"ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಡಳಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ"

ಭಾರತದ ಐಜಿಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಡಳಿತ ವೇದಿಕೆ (IGF) ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೇಕ್‌ಹೋಲ್ಡರ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1.4 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ, 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು, 800 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇ-ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಧಿತ ಸೈಬರ್ ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ.

ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮುದಾಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಅಥವಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಐಜಿಎಫ್ (ಐಐಜಿಎಫ್) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ನೀತಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹ-ಸಮಾನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಆಡಳಿತದ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೇಕ್‌ಹೋಲ್ಡರ್ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಈ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.